publikován 28.5.20 8:01 | autor Městská knihovna | zobrazeno 4556x

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


 

1. Název

            Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Městská knihovna Česká Lípa byla Zastupitelstvem města Česká Lípa zřízena jako příspěvková organizace města Česká Lípa. Hlavním účelem zřízení organizace je plnění hlavního předmětu činnosti, tj. poskytování veřejných knihovních a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.  Městská knihovna Česká Lípa plní funkci knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí (ve smyslu §11 odst.3 z. č. 257/2001 Sb. a smlouvy o přenesení regionálních funkcí z KVK Liberec na základní knihovnu). Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost.

 

3. Organizační struktura

            Organizační schéma

 

4. Kontaktní spojení / poštovní adresa

            Městská knihovna Česká Lípa

            Nám. T.G.Masaryka 170

            470 01 Česká Lípa

 

    4.1  Kontaktní adresa poboček Městské knihovny Česká Lípa

           Pobočka Špičák: Červeného kříže 2563, Česká Lípa

           Pobočka Lada: Komenského 3006, Česká Lípa

           Pobočka Holý Vrch: Jižní 1814, Česká Lípa

           Pobočka Dobranov: Dobranov 14

    4.2  Provozní hodiny

           http://www.knihovna-cl.cz/Provozni-doba/249.html

    4.3 Telefonní čísla

           pevná linka: +420 487 883 444 (ústředna)

           fax: +420 487 522 975

    4.4  Adresa internetové stránky

           http://www.knihovna-cl.cz/

    4.5  E-mail

           info@knihovna-cl.cz

    4.6  ID datové schránky

           xepgw2f

           

5. Bankovní spojení

          Číslo účtu: 16332421, kód banky: 0100

 

6. IČO

      00360171

 

7. DIČ

     Organizace Městská knihovna Česká Lípa není plátcem DPH

 

8. Dokumenty

          8.1 Knihovní řád

          8.2 Výroční zprávy

          8.3 Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

          Způsoby žádání o informace:

          Informace lze získat vyplněním formuláře Žádost o poskytnutí

          informace na základě:

          a)  písemné žádosti směrované k rukám ředitelky organizace

               (doporučený dopis, osobní doručení)

          b)  e-mailové žádosti s platným elektronickým podpisem

          c)  přes datovou schránku

 

10. Opravné prostředky

      Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání

      k místně příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele

      organizace, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo

      od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

     

11. Vydané předpisy

           Knihovní řád

           Ceník služeb

           Svobodný přístup k informacím

           GDPR

 

12. Úhrady za poskytování informací

 

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Kontakt

Městská knihovna

Česká Lípa,
příspěvková organizace
nám.T.G.Masaryka 170
470 01 Česká Lípa

IČO 00360171
Tel. 487883444
Fax 487522975
e-mail: info@knihovna-cl.cz

Akce knihovny

 Pro děti

Čtení

 Pro školy

Pro dospělé

Cvičení 

 VU3V

říjen 2023
TPoÚtStČtSoNe
39
1
40
2
3
4
5
6
7
8
41
9
10
11
12
13
14
15
42
16
17
18
19
20
21
22
43
23
24
25
26
27
28
29
44
30
31
Vyhledávání
Vyhledávání
Přihlásit se k odběru E-zpravodaje
(antispam)
Nejlepší knihy dětem
Čtení pomáhá

Městská knihovna Česká Lípa - půjčování knih, časopisů, map, atlasů, průvodců a audiokazet, webmaster: reditel@knihovna-cl.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.10L | Best in Mozilla Firefox Google Chrome